Data Pegawai Bagian Adbang

A. Berdasarkan jenis kelamin
Laki- laki  10
Perempuan 4  
Jumlah  14

B. Berdasarkan Eselon
Eselon III  1
Eselon IV  3
Staf PNS   10
Tenaga kontrak 0
Jumlah  12

C. Berdasarkan golongan
Golongan IV  1
Golongan III  11
Golongan II  2
Golongan I   
Jumlah  14

D. Berdasarkan pendidikan terakhir

S-2   1
S-1  11
SLTA  2
SMP  0
Jumlah  14